19 Φεβρουαρίου 2019

Μετατέθηκε η υποβολή αιτήσεων της 2η πρόσκληση για βιολογικές καλλιέργιες

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων στήριξης του Μέτρου 11 «Βιολογικές Καλλιέργειες» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 […]