22 Φεβρουαρίου 2019

14,14 εκατ. ευρώ για τον βιολογικό της νότιας Μυτιλήνης

Σήμερα 22 Φεβρουαρίου 2019 υποβλήθηκε από τη ΔΕΥΑ Λέσβου στα πλαίσια της Πρόσκλησης ΙΙ του προγράμματος […]